قوانين ورود و خروج اقامت گيرنده در كشور اسپانيا در كل اروپا

گذرنامه

سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت‌در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود.

ویزای اسپانیا

اتباع کشورهای دیگر ممکن است ویزای اسپانیا را برای مدت یک سال به دست آورند، که ممکن است به اجازه اقامت در این کشور منجر شود و برای ۲ سال دیگر تمدید گردد.

ویزا و اجازه اقامت

ویزا و اجازه اقامت می تواند به طور همزمان برای همسر و فرزندان نیز، درخواست شود. دراین قانون سرمایه گذاران می توانند مقیم مالیاتی در خارج از اسپانیا باقی بمانند، در حالی که با بهره گیری از اقامت این کشور و آزادی سفر و تفریح در اتحادیه اروپا بپردازند.

ملیت اسپانیایی

شما می توانید ملیت اسپانیایی خود را پس از ۱۰ سال اقامت در اسپانیا کسب کنید. همچنین ملیت اسپانیایی از طریق ازدواج یا تولد نیز یکی از راه های قابل اجراست. حتی اگر شما از پدر و مادر اسپانیایی خود در خارج از این کشور متولد شده باشید.

اثبات یک شهروند مقید

برای اثبات اینکه شما یک شهروند مقید به قانون و بدون مشکل کیفری هستید و از نظر مالی هیچ سابقه ای ندارید بهتر است تا عضویت در یک گروه اجتماعی یا شرکت در کلاس های خاص به زبان اسپانیایی را دارا باشید.

تابعیت و مهاجرت به اسپانیا از طریق ازدواج

می توانید شهروندی اسپانیا را با ازدواج با یک شهروند اسپانیایی به دست آورید، که در آن شما می توانید پس از یک دوره اقامت یک ساله در این کشور و ازدواج به یک شهروند اسپانیایی تبدیل شوید.