مراحل ثبت شرکت در اسپانیا:

1.تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و اخذ شماره شناسایی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی اسپانیا، همه افرادی که متقاضی ثبت شرکت در اسپانیا هستند، لازم است نسبت به دریافت شماره شناسایی مالیاتی، با تکمیل فرم درخواست شماره شناسایی و رسید پرداخت عوارض صدور شماره شناسایی مالیاتی، دو قطعه عکس، اصل و کپی پاسپورت معتبر و اسناد مدارکی که بیانگر دلیل درخواست شماره شناسایی مالیاتی می باشد، اقدام نمایند.

2.تعیین نام برای شرکت، مرحله دوم ثبت شرکت در اسپانیا، انتخاب نام برای شرکت مورد درخواست ثبت . ثبت نام شرکت در سامانه مخصوص تعیین نام شرکت در اسپانیا، می باشد. نام شرکت مورد تقاضای ثبت در اسپانیا، نباید قبلا استفاده شده باشد.

3.صدور کد شناسایی مالیاتی، برای ثبت شرکت، با ارایه شماره شناسایی مالیاتی اخذ شده به روش بالا.

4.واریز مبلغ حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت در اسپانیا به حساب یکی از بانکهای اسپانیا و ارایه فیش واریزی به همراه سایر مدارک به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی، توسط خود متقاضی یا وکیل مهاجرت به اسپانیا.

5.ثبت شرکت در اسپانیا، از طریق یکی از دفاتر اسنادرسمی اسپانیا، توسط وکیل مهاجرت به اسپانیا.